KLAUZULA RODO

Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem strony www.foroptyk.pl jest firma FOROPTYK Katarzyna Misiura z siedzibą w Żywcu przy ul. Kościuszki 14, NIP 836-108-29-34, REGON 243427500.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest FOROPTYK KATARZYNA MISIURA z siedzibą przy ul. Kościuszki 14, w Żywcu 34-300, tel.: 690214958, adres e-mail: zywiec@foroptyk.pl.
  2. Celem zbierania danych jest zawarcie, realizacja, wykonanie umowy na okulary korekcyjne, zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, soczewki kontaktowe, przeprowadzenie badania refrakcji (na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO).
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy na wykonanie – zamówienie okularów, soczewek kontaktowych, usług optycznych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy na ww. cele.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia działalności firmy z uwagi na każdorazowe porównywanie danych przy ponownym ustalaniu parametrów korekcji wzroku.
  9. Foroptyk Katarzyna Misiura przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów).

FOROPTYK KATARZYNA MISIURA